missing banner image

TUTORIAL

Tutorial

We gaan een spel in python maken waarbij jij moet raden welk getal python heeft bedacht. Text Description automatically generatedLaten we beginnen met import random. Import random zal een random getal in het python programma toevoegen. Nu gaan we een variabel maken. Noem dit variabel randomnummer. Nu moet je er nog iets in doen. Zet een = (dit geeft aan wat, wat is, of wat gelijk is aan.) teken naast jouw randomnummer en zet random.randint(0, 10) tussen haakjes achter de =. (Random.randint is een functie die een getal neemt die tussen 2 getallen zit). Nu moeten we een input maken voor als je het getal wilt raden. We maken weer een variabel en geef deze de naam nummer daarachter zet je = int(input(“Number”) de int is het verduidelijke dat het een getal is en input zorgt ervoor dat je iets kan invullen achter “nummer”. Nu gaan we een while loop aanmaken, een while loop werkt als volgt. Zolang het getal dat python heeft genomen niet is geraden of fout is blijft hij loopen tot jij het correcte getal hebt geraden. Begin met while nummer != (!=, betekent, is niet) randomnummer:.

Dit is ons begin, klik nu enter en dan een if statement maken. (Een if statement is een soort, als vraag. Dus stel: als ik lang ben print: jij bent lang, anders: jij bent niet lang). Type in de volgende code: if nummer (dit betekent: is kleiner dan) randomnummer: (klik enter) print(“hoger”) (klik enter) else: (klik enter) print (“lager”). Dit is onze if statement. Het werkt als volgt. Jij type een nummer in bij ”nummer”. Dit nummer wordt gecontroleerd in de if statement of het getal te hoog of te laag is. Als het te hoog is print hij hoger en als het getal te laag is print hij lager.

Nu moeten we opnieuw vragen naar een nummer van de speler. Hiervoor moet je jouw input vraag naar een nummer, onder de print(lager) doen. Nu gaan we het einde maken van de while loop. Zet nu een “else” neer onder jouw input vraag. Kijk op het plaatje hiernaast. Klik nu nog een keer enter en type: print(“goed geraden”). Nu is je kleine gok spel af J. Als je onzeker bent of je het goed hebt gedaan leest terug en probeer het opnieuw. Wat heb je nu geleerd? Je hebt geleerd hoe je een if statement kan die kan checken naar een getal. Je hebt een while loop gemaakt om een vraag te herhalen en je weet hoe je een input moet maken.